class="no-js"> درباره ما | رضا محمدی
رضا محمدی

اینجانب محمدرضا محمدی با سالیانی تجربه در آموزش حضوری هزاران دانشجوی زبان انگلیسی و به طور اختصاصی مکالمه زبان انگلیسی در سطح آموزشگاه های برتر شهر تهران و دانشگاه ها، تلاشم هر چه بیشتر در راستای افزایش سطح معلومات عمومی زبان آموزان بوده است.
با وجود گسترش منابع انگلیسی طی این روزها هدف بنده و تیم خود را آموزش صحیح، علمی و اصولی زبان انگلیسی میدانم
لذا با قاطعیت امیدوارم ضمن استفاده از محتواهای ارزشمند آموزشی، یکایک دوس داران زبان انگلیسی به سطح مورد نیازشون دست پیدا کنند.
با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه شما عزیزان.